Fragtfri levering på ordrer over DKK 499,-

Hurtig levering

Ring til kundeservice på +45 51 94 95 61

Persondatapolitik

GDPR – Persondatapolitik

Anvendelse
Denne persondatapolitik beskriver, hvorledes Debelmose Isheste indsamler og behandler personoplysninger. Ligeledes oplyses, hvilke rettigheder du har som registreret kunde i forbindelse med håndteringen af dine personoplysninger.

Nærværende fremstilling er udtryk for, at Debelmose Rideudstyr overholder den til enhver tid gældende persondataforordning.

Debelmose Rideustyr agerer i forskellige henseender som dataansvarlig for dine personoplysninger.
Henvendelser vedrørende persondata kan ske på rideudstyr@debelmose.dk.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
Debelmose Rideudstyr indsamler og behandler kun personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af aftaler, der er indgået mellem selskabet og dets kunder, eller som er nødvendige for selskabets almindelige drift.

Hvorvidt oplysninger er “nødvendige” afhænger af det konkrete formål, som personoplysningerne er tiltænkt at skulle anvendes til. De af os indsamlede personoplysninger behandles alene i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

En ikke-udtømmende oversigt, over de personoplysninger vi indsamler:
  • Navn
  • Kontaktoplysninger, herunder mail og telefonnummer
  • Adresseoplysninger i forbindelse med køb
  • Relevante ordreinformationer
  • Andre personoplysninger afgivet i forbindelse med køb
  • Mundtlige personoplysninger ved købsaftaler

Ovennævnte personoplysninger og eventuelt øvrige oplysninger indsamles og behandles i forbindelse med køb på www.debelmose-rideudstyr.dk, forespørgsler, indsigelser og lignende.

Hvilke formål indsamles personoplysningerne til?
Der indsamles alene personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse.

De primære formål med dataindsamlingen er at kunne levere retmæssige varer i overensstemmelse med de konkrete indkomne ordrer, og i øvrigt opfylde de kontraktuelle forpligtelser, som påhviler Debelmose Isheste.

Derudover indsamles og opbevares ovennævnte personoplysninger også med henblik på - med forudgående samtykke hertil - at fremsende tilbud eller målrette markedsføring i overensstemmelse med gældende markedsføringslovgivning på området.

Hvad er retsgrundlaget?
Gældende persondatalovgivning, herunder databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen finder anvendelse på Debelmose Rideudstyr’s behandling af personoplysninger.

Ved indgåelse af en kontrakt med Debelmose Rideudstyr, afleder sidstnævnte en række forpligtelser. Disse kontraktuelle forpligtelser forsøges bedst muligt overholdt, hvilket kan kræve en behandling af visse personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Ved markedsføringsmæssige formål eller hvis der foreligger en legitim interesse til behandling af personoplysninger, sker dette i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, behandler Debelmose Rideudstyr ligeledes personoplysninger, hvor der er givet et gyldigt samtykke.
Der behandles alene personoplysninger, som er tilstrækkelige, relevante og nødvendige i forhold til de formål, i forhold til hvilke behandlingen sker.

Videregivelse af personoplysninger
Debelmose Rideudstyr videregiver i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med opfyldelsen af selskabets kontraktuelle forpligtelser, navnlig ved videregivelse til selvstændige transportører.

Opbevaring af personoplysninger og tredjeparter
Debelmose Rideudstyr lagrer personoplysningerne forsvarligt og efter gældende databeskyttelsesregler.

Varighed af opbevaringen samt sletning af personoplysninger
Der findes ikke en specifik minimums- eller maksimumslængde for opbevaringstid af persondataoplysninger i den gældende lovgivning.

Det beror på Debelmose Rideudstyr konkrete skøn som dataansvarlig, hvad der anses for at være en nødvendig opbevaringstid. Som udgangspunkt opbevarer selskabet personoplysninger, som nævnt i punkt 1.1, i op til 3 år.
I visse tilfælde opbevares personoplysningerne i en længere periode end 3 år. Dette sker alene i de tilfælde, hvor personoplysningerne tjener et sagligt og legitimt formål.

Dine rettigheder som registreret
Den registrerede har visse rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, når Debelmose Rideudstyr indsamler, behandler og opbevarer vedkommendes personoplysninger. Disse rettigheder er oplistet straks nedenfor.

1. Ret til indsigt
I medfør af indsigtsretten er den registrerede altid berettiget til at anmode om visse oplysninger, herunder hvilke personoplysninger Debelmose Rideudstyr opbevarer om den registrerede, formålet med selve registreringen, indsigt i eventuel videregivelse af oplysninger til tredjeparter og samarbejdspartnere, opbevaringens varighed og oplysning om hvorledes Debelmose Rideudstyr har indsamlet oplysningerne.
Hvis der ønskes indsigt i oplysninger, bedes den registrerede rette anmodning herom til Debelmose Rideudstyr. Anmodningen behøver ikke at indeholde en begrundelse.

2. Ret til indsigelse
En registreret person har til enhver tid ret til at gøre indsigelse over for Debelmose Rideudstyr’s behandling af vedkommendes personoplysninger, hvad enten indsigelsen vedrører indsamling, behandling eller opbevaring af oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan indsigelse, vil Debelmose Rideudstyr oftest foretage en vurdering i den registreredes interesse.

3. Ret til sletning
Som registreret har man ret til fuldstændig sletning af opbevarede personoplysninger. Man har endvidere ret til berigtigelse af opbevarede personoplysninger.

Krav om sletning eller berigtigelse af personoplysninger skal rettes til Debelmose Rideudstyr via mail til rideudstyr@debelmose.dk.

Visse undtagelser i forhold til retten til sletning eller berigtigelse kan forekomme, hvis Debelmose Rideudstyr har et andet retsgrundlag for fortsat at behandle de omhandlede personoplysninger helt eller delvist.

4. Tilbagekald af samtykke
Som registreret kan man give samtykke til behandling af personoplysninger. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at tage kontakt til Debelmose Rideudstyr via. mail til rideudstyr@debelmose.com. Alle henvendelser herom behandles hurtigst muligt, hvorefter Debelmose Rideudstyr vil ophøre med behandling af de omhandlede personoplysninger.

5. Klage til Datatilsynet
Som registreret har man ret til at klage til Datatilsynet over Debelmose Rideudstyr’s behandling af ens personoplysninger.

Klage herom kan indgives til e-mail: dt@datatilsynet.dk eller via klageformularen på følgende link: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/.

Sikkerhedsforanstaltninger
Debelmose Rideudstyr sikrer fornøden datasikkerhed for så vidt angår indsamling, opbevaring og videregivelse af personoplysninger. Der er foretaget flere tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som har til sigte at værne mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres, forringes, misbruges, behandles uforsvarligt eller håndteres i strid med databeskyttelseslovgivningen. Debelmose Rideudstyr’s medarbejdere er ligeledes instrueret i, hvorledes personoplysninger behandles forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.